"แมวตัวนี้กำลังมองปลาตัวนี้อยู่"

แปลว่า:This cat is looking at this fish.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ryder47991

เลือกตอบข้อนี้แต่แจ้งว่าตอบผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ItemroomSu

Me too

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย