"หมีกินผลไม้"

แปลว่า:The bear eats fruit.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bon718471

ฉันตอบ The bear eats fruit. หลายครั้งแล้วทำไมยังผิดอยู่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย