Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หมีกินผลไม้"

แปลว่า:The bear eats fruit.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bon718471

ฉันตอบ The bear eats fruit. หลายครั้งแล้วทำไมยังผิดอยู่

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา