"I normally eat breakfast."

แปลว่า:ปกติฉันกินข้าวเช้า

October 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/uwLL4

ตอบไม่ถูกอีกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/K_yle21

ต่างจากมื้อเช้ายังไง ขอเหตุผล บักปอป


https://www.duolingo.com/profile/santitan3

ทาน กะ กิน ต่างกัน ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Cher8233

กินได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย