Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"There is no train for transportation of people."

Μετάφραση:Δεν υπάρχει τρένο για μεταφορά ανθρώπων.

πριν από 11 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Castiellov

You can say" μεταφορά ατόμων" it's the same with "ανθρώπων". I'm Greek, I know.

πριν από 11 μήνες