"We are Portuguese."

แปลว่า:พวกเราเป็นคนโปรตุเกส

October 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suwalitcho1

พวกเราเป็นชาวโปรตุเกส ก็ไม่น่าผิดนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย