"He reached the bird."

แปลว่า:เขาเอื้อมถึงนกตัวนั้น

October 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

คำว่า reached ต้องลงหางเสียงยังไงอ่ะคะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย