"He reached the bird."

แปลว่า:เขาเอื้อมถึงนกตัวนั้น

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RinradaFom

คำว่า reached ต้องลงหางเสียงยังไงอ่ะคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย