"Tôi thích loại giầy này."

Dịch:I like this type of shoe.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TaNguyn3

Chọn đúng rồi mà Sao lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.