Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích loại giầy này."

Dịch:I like this type of shoe.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TaNguyn3

Chọn đúng rồi mà Sao lại sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghongnhien

I like type of this shoe. Sao không được vậy ad? Vui lòng giải thích dùm. Thanks

5 tháng trước