"Tôi thích loại giầy này."

Dịch:I like this type of shoe.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TaNguyn3

Chọn đúng rồi mà Sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghongnhien

I like type of this shoe. Sao không được vậy ad? Vui lòng giải thích dùm. Thanks

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Có gì để mà giải thích, bạn sai rỏ ràng rồi mà. English với Vietnamese có giống nhau đâu mà bạn dịch từng từ như vậy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.