"They make food."

แปลว่า:พวกเขาทำอาหาร

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zoine1

เฉลยตกคำว่า "พวก"

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3DzN2

พวกหาย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NounSuwong

มันต้องบอกว่าพวกเขา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pond954103

ต้อง พวกเขาทำอาหาร สิ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mona_mnp

ถ้าไม่แก้ไขอาจทำให้คนเข้าใจแบบผิดๆได้นะคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NoonThanra

กับข้าวหรอ นี่หา 'อาหาร' They = "พวก" เขา ก็ไม่มีจ้า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thipsukhon

ก็ตอบถูกนะ ผิดตรงไหนอ่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/phanawadee

ตอบถูกแล้วอ่ะงง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Janjira20

fuck

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ngar451359

"พวกเขาทําอาหาร "ผิดที่ใหน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย