"They make food."

แปลว่า:พวกเขาทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zoine1

เฉลยตกคำว่า "พวก"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3DzN2

พวกหาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NounSuwong

มันต้องบอกว่าพวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pond954103

ต้อง พวกเขาทำอาหาร สิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mona_mnp

ถ้าไม่แก้ไขอาจทำให้คนเข้าใจแบบผิดๆได้นะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NoonThanra

กับข้าวหรอ นี่หา 'อาหาร' They = "พวก" เขา ก็ไม่มีจ้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thipsukhon

ก็ตอบถูกนะ ผิดตรงไหนอ่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/phanawadee

ตอบถูกแล้วอ่ะงง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Janjira20

fuck

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ngar451359

"พวกเขาทําอาหาร "ผิดที่ใหน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ponn17

ตอบว่าพวกเขาทำอาหาร แล้วทำไมถึงผิด

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย