"They make food."

แปลว่า:พวกเขาทำอาหาร

October 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Poppy121848

ฉันตอบว่า "พวกเขาทำอาหาร" ทำไมถึงผิด!!???


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

เฉลยตกคำว่า "พวก"


https://www.duolingo.com/profile/Thipsukhon

ก็ตอบถูกนะ ผิดตรงไหนอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/phanawadee

ตอบถูกแล้วอ่ะงง


https://www.duolingo.com/profile/ngar451359

"พวกเขาทําอาหาร "ผิดที่ใหน


https://www.duolingo.com/profile/ponn17

ตอบว่าพวกเขาทำอาหาร แล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/3DzN2

พวกหาย


https://www.duolingo.com/profile/NounSuwong

มันต้องบอกว่าพวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/Pond954103

ต้อง พวกเขาทำอาหาร สิ


https://www.duolingo.com/profile/mona_mnp

ถ้าไม่แก้ไขอาจทำให้คนเข้าใจแบบผิดๆได้นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/NoonThanra

กับข้าวหรอ นี่หา 'อาหาร' They = "พวก" เขา ก็ไม่มีจ้า


https://www.duolingo.com/profile/HpOb7

ร หาย


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

How can I answer?


https://www.duolingo.com/profile/nong348758

ทำไมผิดละ


https://www.duolingo.com/profile/BSaP14

ตอบ " เขาทำอาหาร" เป็นคำตอบที่ผิด แต่ทำให้ผ่านด่านนี้ไปได้


https://www.duolingo.com/profile/Fondue8

ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Venus6395

ตอบถูก แต่บอกว่าผิด งงค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย