"Hissuit"

แปลว่า:สูทของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zoine1

He his เค้า , เขา She her เค้า , เธอ ถ้าต้องการให้แบบนี้ถูก เวลาตอบตามนี้ก็อย่าฟิกคำตอบสิคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย