"His suit"

แปลว่า:สูทของเขา

October 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

He his เค้า , เขา She her เค้า , เธอ ถ้าต้องการให้แบบนี้ถูก เวลาตอบตามนี้ก็อย่าฟิกคำตอบสิคะ


https://www.duolingo.com/profile/Dan_Diniz

Why is "ชดสูทของเขา" wrong answer?


https://www.duolingo.com/profile/GLSl17

สูทของเขากับเสื้อสูทของเขาต่างกันอย่างไรหรือค่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/ivylovelove123

ไม่รู้เหมือนกาน;-;


https://www.duolingo.com/profile/pupaeooo

His suits(ทำไมถึงไม่เต็มsละ งง)


https://www.duolingo.com/profile/Fr454

ก็​ถูก​แล้ว​ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย