"His suit"

แปลว่า:สูทของเขา

October 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

He his เค้า , เขา She her เค้า , เธอ ถ้าต้องการให้แบบนี้ถูก เวลาตอบตามนี้ก็อย่าฟิกคำตอบสิคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย