Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần kể cho bạn nghe vài điều."

Dịch:I need to tell you something.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

i need to tell you a couple of things tại sao sai nhỉ

10 tháng trước