"Theyhavethreecatsandtwobirds."

แปลว่า:พวกเขามีแมวสามตัวและนกสองตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phitsuda1

ไม่มีคำว่าของฉันนี่นา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/P.Rattanap

ระยำ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SiriwanJam

รำคาญข้อที่มันต้องมาหาทีละตัวอักษรจริงๆ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ivy640097

คำตอบก็เหมือนที่เฉลยมาทำไมถึงผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ivy640097

โจทย์เดิมคำตอบเดิมตอบไปสองครั้งว่าผิด..พอไปแสดงความคิดเห็นตอบครั้งที่3 บอกถูก เพราะไรมันถูกตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย