"How is your grandmother?"

แปลว่า:ย่าของคุณเป็นอย่างไร

October 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nutda1

ย่าของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ไม่ได้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ไม่ได้อ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PAERW1

Grandmother คือยายไม่ใช่หรอคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย