"Someone is following me."

Dịch:Người nào đó đang đi theo tôi.

10/27/2017, 4:38:03 AM

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/masterkung1
  • 25
  • 9
  • 4
  • 3
  • 3
  • 199

Ai đó đang theo dõi tôi không được sao

10/27/2017, 4:38:03 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.