"Someoneisfollowingme."

Dịch:Người nào đó đang đi theo tôi.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/masterkung1
masterkung1
  • 25
  • 9
  • 4
  • 3
  • 3
  • 104

Ai đó đang theo dõi tôi không được sao

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.