Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน"

แปลว่า:This dress is colorful.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AtcharaSuk

ตอบถูกแต่ยังผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AtcharaSuk

ไม่ผ่านสักสี

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PloyzPhaka

เริ่มสับสนแล้วน่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PloyzPhaka

ออ ..พอเข้าใจแล้วคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา