Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Thank you for the meal."

แปลว่า:ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Poo310432

ผมผิดตรงไหนครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา