"You appeared at my door."

แปลว่า:พวกคุณได้ปรากฏตัวที่ประตูบ้านของผม

October 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wGsN7

ก็ตอบตามที่คุณแปลยังผิด เฮ้อ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย