"They are not official."

แปลว่า:สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางการ

October 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

They are ทำไมแปลว่าสิ่งเหล่านั้น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

ผิดอีกแล้วครับท่าน


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

They are สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/charrotcho

แก้ไขหน่อยไหม??


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Those are not official.


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

They are not official น่าจะแปลว่า พวกเขาไม่เป็นทางการมากกว่านะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย