"I have nothing in my bag."

แปลว่า:ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BingZu

ในกระเป๋าของฉันไม่มีอะไรเลย น่าจะมีความหมายมากกว่า ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน แบบนี้มันแปลกๆอะค่ะเราว่า

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย