"I have nothing in my bag."

แปลว่า:ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน

October 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BingZu

ในกระเป๋าของฉันไม่มีอะไรเลย น่าจะมีความหมายมากกว่า ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน แบบนี้มันแปลกๆอะค่ะเราว่า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย