"My father and mother cook."

แปลว่า:คุณพ่อและคุณแม่ของฉันทำอาหาร

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chonlapattt

Cookแปลว่า ทำอาหาร จะดูเป็นทางการกว่าค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PongtouchR

ต้องใส่"คุณ"ด้วยหรอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/4tlj2

And แปลว่าและซิ ไม่ใช่แปลว่า กับ ซะหน่อย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย