"My father and mother cook."

แปลว่า:คุณพ่อและคุณแม่ของฉันทำอาหาร

October 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PongtouchR

ต้องใส่"คุณ"ด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Chonlapattt

Cookแปลว่า ทำอาหาร จะดูเป็นทางการกว่าค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/4tlj2

And แปลว่าและซิ ไม่ใช่แปลว่า กับ ซะหน่อย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย