Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tập xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

We are going to watch the car collection sao lại sai?

9 tháng trước