"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tập xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

We are going to watch the car collection sao lại sai?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.