"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tập xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

We are going to watch the car collection sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Look cũng không được !

2 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.