"Tôi cần một lá phiếu nữa."

Dịch:I need one more vote.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

I need one vote more sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Vì "more" trong trường hợp này là một tính từ chỉ về số lượng, nên nó cần được đứng trước danh từ "vote" nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.