"I feel it."

แปลว่า:ฉันรู้สึกมัน

October 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chonlapattt

ควรใช้ "ฉันรู้สึกถึงมัน" หรือ "ฉันสัมผัสถึงมัน"


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ใช้ควรจะเป็นแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/FpP49

ฉันรู้สึกมัน 555


https://www.duolingo.com/profile/Yui118530

งงๆกับคำแปล


https://www.duolingo.com/profile/chanakanIn

พ่อมึงอะ


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ภาษาไทยคำนี้มีความหมายไปอีกแบบเลยนะคับ


https://www.duolingo.com/profile/KetScamand

มันแบบไหนหว่า


https://www.duolingo.com/profile/EbiBBG

แปลตรงตัวดีเนอะ...


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

แปลได้พังมากกก


https://www.duolingo.com/profile/ZherryS

ฉันรู้สึกถึงมัน ฉันสัมผัสได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย