1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "They need one pig."

"They need one pig."

Translation:Potřebujou jedno prase.

October 30, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Jirka_A

"Potřebujou"? Nebylo by vhodnější jako hlavní překlad používat slovo "Potřebují"? Narazil jsem na to asi ve dvou větách a nějak mi to trhá oči. Gramaticky to sice možné je, ale přece jen bych se přiklonil k používanějšímu výrazu "potřebují" a uvádět ho jako hlavní překlad.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.