1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Chtějí před mým domem postav…

"Chtějí před mým domem postavit dálnici!"

Translation:They want to build a freeway in front of my house!

October 30, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/GIrnakk

Nemá cenu tvářit se překvapeně. Všechny plány a příkazy k demolici jsou už padesát pozemských let vyvěšeny na vašem místním plánovacím odboru na Alfě Centauri, takže jste měli spoustu času vznášet formální protesty. Teď už je pozdě dělat kvůli tomu rozruch.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

For those learning Czech:
"There’s no point in acting surprised about it. All the planning charts and demolition orders have been on display at your local planning department in Alpha Centauri for 50 of your Earth years, so you’ve had plenty of time to lodge any formal complaint and it’s far too late to start making a fuss about it now."

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.