Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is my brother, not my father."

แปลว่า:เขาคือพี่ชายของฉัน, ไม่ใช่พ่อของฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinaiSawas

เดี๋ยว"ฉัน" เดี๋ยว"ผม" มั่วไปหมด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา