Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/maithean1994

"What were you drinking that night?"

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maithean1994

Bạn đã uống cái đó ở đâu buổi tối . Đúng không

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7
  • 336

Trong câu không có từ "where" mà bạn dịch có từ "ở đâu" là sai rồi. Câu này dịch là:

  • Bạn đã uống cái gì vào đêm đó thế?

Đây là mình dịch theo kiểu tự nhiên. Nếu bạn thử lại vẫn sai thì bạn vui lòng chọn Báo lỗi nhé!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Bạn đã uống cái gì vào đêm hôm đó?

9 tháng trước