"Những giải thưởng thì xứng đáng với nỗ lực."

Dịch:The awards are worth the effort.

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhtuan.19

Mình không hiểu cấu trúc câu này, bạn nào giải thích giúp m không a? Cám ơn nhiều

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

The awards are on the sky.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hi11no

Mình không hiểu????

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.