Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những giải thưởng thì xứng đáng với nỗ lực."

Dịch:The awards are worth the effort.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhtuan.19

Mình không hiểu cấu trúc câu này, bạn nào giải thích giúp m không a? Cám ơn nhiều

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

The awards are on the sky.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hi11no

Mình không hiểu????

4 tháng trước