Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My husband will eat with his father today."

แปลว่า:สามีของฉันจะกินกับคุณพ่อของเขาวันนี้

0
9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wanrada1

My husband เป็นเอกพจน์ แล้วทำไม eat ไม่เติม s ล่ะคะ?

4
ตอบกลับ9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vnbJ5

ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าคะ เขาบอกถึงบุคคล2คน สามีและพ่อ ก็คือพวกเขา เลยไม่ใส่sคะ

0
ตอบกลับ9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vnbJ5

เป็นเพราะว่าประโยคนี้บอกถึงพวกเขา เลยไม่เติม s

0
ตอบกลับ9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา