"Where is England?"

แปลว่า:ประเทศอังกฤษอยู่ที่ไหน

October 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ประเทศอังกฤษอยู่ไหน ตอบผิด!!


https://www.duolingo.com/profile/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ให้ผิดแก้ไขด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ยังให้ผิดแก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/4JRC3

ตอบถูกแล้วบอกผิดคือไรครับ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย