Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Where is England?"

แปลว่า:ประเทศอังกฤษอยู่ที่ไหน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

ประเทศอังกฤษอยู่ไหน ตอบผิด!!

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ให้ผิดแก้ไขด้วยค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ยังให้ผิดแก้ไขด่วน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา