Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Where is England?"

แปลว่า:ประเทศอังกฤษอยู่ที่ไหน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

ประเทศอังกฤษอยู่ไหน ตอบผิด!!

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ให้ผิดแก้ไขด้วยค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Norra20

ตอบถูกแล้วแต่ยังให้ผิดแก้ไขด่วน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา