Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I see an ambulance."

Dịch:Tôi thấy một chiếc xe cấp cứu.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhan637372

Cấp cứu khác gì cứu cấp vậy ạ?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhattaiLe

Tôi thấy xe cấp cứu cũng sai số ít thì cần gì thêm một vô cho phiền

3 tuần trước