"We are men."

แปลว่า:พวกเราเป็นผู้ชาย

October 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kantinan3

ฉันก็ตอบถูก


https://www.duolingo.com/profile/JiradechNa

ตอบถูกนะคร้าบ


https://www.duolingo.com/profile/w9vg4

ตอบถูกหลายรอบแต่ตรวจว่าผิด งง คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย