"Αυτή μας διαβάζει την εφημερίδα."

Μετάφραση:She reads us the newspaper.

October 31, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.