"Which is his dog?"

แปลว่า:หมาตัวไหนเป็นของเขา

November 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SomjinCT

เดี่ยวหมาเดี่ยวสุนัข


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

หมาของเขาเป็นตัวไหน ก็ถูกนะ ถถถ


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ตัวไหนเป็นหมาของเค้า


https://www.duolingo.com/profile/KookPiyawa

ตัวไหนเป็นหมาของเขา ก็ความหมายเดียวกันป้ะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย