Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"At the moment I work."

แปลว่า:ตอนนี้ฉันทำงาน

0
9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DEAR17778

ผมทำงานในขณะนี้ ได้เหมือนกัน

0
ตอบกลับ9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา