Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Take the umbrella in case it rains."

Dịch:Đem cái dù phòng khi trời mưa.

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ktiRb3

Phòng khi trời bị mưa cũng được

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhLuan_68

"Mang cái ô trong trường hợp trời mưa" nghe có vẻ sát nghĩa hơn?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhThanh214903

Take umbrella có đc ko ạ!?

5 tháng trước