Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Because I like it."

แปลว่า:เพราะฉันชอบมัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BowSomsiri

เพราะ,เพราะว่า มีความหมายเดียวกัน ไม่ได้ผิดตรงไหนเลย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanely3

ผิดได้ไง วะ เพราะฉันชอบมัน มันก็ถูก แต่ไม่ผ่าน แก้ด้วย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา