"Because I like it."

แปลว่า:เพราะฉันชอบมัน

November 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BowSomsiri

เพราะ,เพราะว่า มีความหมายเดียวกัน ไม่ได้ผิดตรงไหนเลย


https://www.duolingo.com/profile/vaVt8

Because = เพราะ Because that = เพราะว่า


https://www.duolingo.com/profile/Kanely3

ผิดได้ไง วะ เพราะฉันชอบมัน มันก็ถูก แต่ไม่ผ่าน แก้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Jew781775

ใช่เราตอบถูกแล้ว​ เฉลยเหมือยกันเป๊ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย