Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้"

แปลว่า:The boy walks near the girl.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BowSomsiri

ไม่มีคำที่แปลว่า "คนนี้" ขอผู้จัดทำกลับไปตรวจสอบการใช้ภาษาใหม่นะคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา