"เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้"

แปลว่า:The boy walks near the girl.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BowSomsiri

ไม่มีคำที่แปลว่า "คนนี้" ขอผู้จัดทำกลับไปตรวจสอบการใช้ภาษาใหม่นะคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppbniv

ไม่มีคำว่า near ให้เลือกสักหน่อย มีแต่ next

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย