1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "แมวตัวนี้เดินทับกระโปรงของฉั…

"แมวตัวนี้เดินทับกระโปรงของฉัน"

แปลว่า:The cat walks over my skirt.

November 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BowSomsiri

This cat walks on my skirt.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.