Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is Friday evening."

แปลว่า:มันเป็นวันศุกร์ตอนเย็น

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DEAR17778

ตอนเย็นวันศุกร์ก็ได้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา