1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi sẽ tìm thấy cho họ một l…

"Tôi sẽ tìm thấy cho họ một luật sư mới."

Dịch:I am going to find them a new lawyer.

November 3, 2017

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huy106484

I am going to find (for )them a new lawyer ??!!


https://www.duolingo.com/profile/Dng605832

cùng suy nghĩ


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

I will find them a new lawyer.


https://www.duolingo.com/profile/iBgGCH3F

I am going to find a new lawyer for them sao lại sai nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.