Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ tìm thấy cho họ một luật sư mới."

Dịch:I am going to find them a new lawyer.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

I will find them a new lawyer.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

I am going to find (for )them a new lawyer ??!!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

cùng suy nghĩ

3 tháng trước