"Tôi sẽ tìm thấy cho họ một luật sư mới."

Dịch:I am going to find them a new lawyer.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huy106484

I am going to find (for )them a new lawyer ??!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

cùng suy nghĩ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

I will find them a new lawyer.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.