"The horse will run."

แปลว่า:ม้าตัวนี้จะวิ่ง

November 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/diew17

ม้าตัวนี้จะวิ่ง ก็ตอบแบบนั้น ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/diew17

อ่อ ม้าตัวนั้นจะวิ่ง


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

อ้าว...ก็ตอบถูกนะ ผิดตรงไหนอ่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/41EE3

ทำไมผิดล่ะค้ะ, แก้ำขด้วยค่ะจะผ่านไปด่านต่อไปไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย