Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า"

แปลว่า:Am I a boy?

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhL71Iay10G

yes

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา