"The actor"

แปลว่า:นักแสดง

November 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Panisara8

ตอบถูกแล้วก็ให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Aor464276

ตอบนักแสดงชาย ทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/ICESE

ตอบถูกแล้วให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/UihmuY

ว่าแระต้องมีคนตอบผิดเหมือนกันว่า นักแสดง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย