Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các màu sắc sẽ thay đổi trong phiên bản tiếp theo."

Dịch:The colors will change in the next edition.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 908

The colors will change in the next version

9 tháng trước