"Các màu sắc sẽ thay đổi trong phiên bản tiếp theo."

Dịch:The colors will change in the next edition.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1020

The colors will change in the next version

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

The colors are going to change in the next edition

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.