"Why were you offended?"

Translation:Proč jste se urazila?

November 4, 2017

15 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/dsarkarati

"Proč jsi se urazila?" Wouldn't second person informal "ty" also be accepted? There is no indication that "you" is formal "vy".


https://www.duolingo.com/profile/JBHayven

I guess that "jsi se" would be contracted to "ses".


https://www.duolingo.com/profile/fehrerdef

but not necessarily


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Yes, necesarily. "jsi se" for the auxiliary verb for the past tense of a reflexive verb is hypercorrect (so not actually correct).


https://www.duolingo.com/profile/fehrerdef

Not even in written form? I'm puzzled because that is not mentioned in any one of my Czech textbooks.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Especially not in written form! You can hear it in colloquial speech.

I cannot comment on your textbooks withoit seeing what do they actually state, but the Czech handbook says:

Ve tvarech pomocného slovesa být v minulém čase se tvar 2. os. j. č. jsi nahrazuje pouhým -s, které se spojuje s osobním zvratným zájmenem: vrátil ses, přál sis to, ty ses na to nekoukal (tvary vrátil jsi se, přál jsi si to, ty jsi se na to nekoukal jsou sice zejména v mluveném jazyce časté, ale dosud nekodifikované). Rovněž v podmiňovacím způsobu užíváme stažené ses, sis: ty by ses nekoupal, aby sis nečetl, kdyby ses podíval (nikoli by jsi se, kdyby jsi se, *aby jsi se).


https://www.duolingo.com/profile/fehrerdef

@VladaFu: Thank you very much. Learned something again.


https://www.duolingo.com/profile/LukasBlech

"Proč jsi byl uražený?" is not possible?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Quite akward in Czech, don't say you don't feel that.


https://www.duolingo.com/profile/LukasBlech

Mám uraženého syna v dětském pokoji. Přijde zpět do kuchyně a zeptám se ho "Proč jsi byl uražený?". Naprosto v pořádku v češtině.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Jistě, vždycky pro to můžeme nějaké využití nalézt. Je to ale vhodný překlad pro Why were you offended?


https://www.duolingo.com/profile/LukasBlech

To právě nevím, myslel jsem, že ano. :))


https://www.duolingo.com/profile/Zdenek007

Také mi to přišlo jako smysluplný překlad. Např. setkal jsem se s někým, kdo vypadal uražený. Později jsem se ho zeptal: "Proč jsi byl uražený?"

Neodpovídá navrhovanému překladu "Proč jste se urazila?" spíše originál "Why did you offend?"?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Ne, takhle se to nepoužívá. Když už, tak: Why did you get offended? "To offend" v tomto smyslu vyžaduje předmět (tranzitivní sloveso).


https://www.duolingo.com/profile/LetitiateT

Nejako sa v tom strácam. Vnímala som to tak že "You got offended" znamená "Urazila ses" (proces, stala ses uraženou). A "You was offended" - "Byla jsi uražená."

Ono ie to naopak? Mohol by mi to někdo vysvětlit?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.