Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tự do là một nơi hay là một ý kiến?"

Dịch:Is freedom a place or an idea?

10 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

không hiểu nghĩa câu này lắm

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/alan736482

What do you mean , Duolingo ?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangda

I love freedom!

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangda

I am speaking freedom

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangda

The freedom is a place with me

1 tháng trước