Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They think about freedom."

Dịch:Họ nghĩ về sự tự do.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

They think of freedom. có được không nhỉ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

Tùy trường hợp sử dụng nhé! Nhưng trong Duolingo, câu này không có ngữ cảnh nên bạn có thể dùng được cả 2. Cách phân biệt:

Think about : suy nghĩ, cân nhắc, xem xét (gần nghĩa với consider)

Think of: tưởng tượng (gần nghĩa với imagine)

10 tháng trước